เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 14 ก.ย. 2564 ]27
2 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 14 ก.ย. 2564 ]27
3 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 14 ก.ย. 2564 ]25
4 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 14 ก.ย. 2564 ]27
5 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 14 ก.ย. 2564 ]27
6 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 14 ก.ย. 2564 ]25
7 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 [ 20 ม.ค. 2564 ]25