เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 189 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่องการโอน(ย้าย)ข้าราชการพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 12 ก.พ. 2567 ]7
2 เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) ข้าราชการ พนักงานเทศบาลหรือพนังงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 8 ธ.ค. 2566 ]29
3 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง การรับโอน(ย้าย) ข้าราชการ พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 6 ธ.ค. 2566 ]26
4 เตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญและก้าวสู่ปีแห่งการสร้างความโปร่งใสอย่างมีคุณภาพ ในงาน💡KICKOFF ITA 2024💡 [ 1 ธ.ค. 2566 ]18
5 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง การขยายกำหนดเวลดำเนินการตารพรบ ภาษีืที่ดินและราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีพ.ศ.2567 [ 24 พ.ย. 2566 ]30
6 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง การจัดงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยท้องถิ่งประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ2566 [ 16 พ.ย. 2566 ]25
7 คำสั้งเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่องมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากร สังกัดเทศบาลตำบลธาตุทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 25 ต.ค. 2566 ]32
8 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อเทศบาลตำบลธาตุทอง 2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]64
9 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง ระบบสำคัญการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 10 ต.ค. 2566 ]45
10 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 [ 6 ต.ค. 2566 ]52
11 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 [ 6 ต.ค. 2566 ]54
12 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 10 ส.ค. 2566 ]47
13 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลธาตุทอง [ 27 ก.ค. 2566 ]48
14 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่งไปเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 4 ก.ค. 2566 ]97
15 การคลอดก่อนกำหนด [ 5 มิ.ย. 2566 ]50
16 ข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลธาตุทอง [ 29 พ.ค. 2566 ]64
17 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน (ไข้เลือดออก) [ 24 เม.ย. 2566 ]70
18 การเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง [ 18 เม.ย. 2566 ]47
19 การปลุกสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญ และ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ [ 3 เม.ย. 2566 ]60
20 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ จิตอาสาปกป้องป่าชุมชน [ 3 มี.ค. 2566 ]56
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10