เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 189 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 27 พ.ย. 2563 ]91
102 แจ้งให้ตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 27 พ.ย. 2563 ]97
103 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 13 พ.ย. 2563 ]79
104 ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง การมอบอำนาจในการตัดสินใจของนายกเทศมนตรีให้พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 2 พ.ย. 2563 ]96
105 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนตำบลธาตุทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 ต.ค. 2563 ]93
106 สรุปผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ของเทศบาลตำบลธาตุทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 ต.ค. 2563 ]97
107 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง การยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ ที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]84
108 โครงการฝึกทักษะอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ประจำปี 2563 [ 18 ก.ย. 2563 ]94
109 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย [ 10 ก.ย. 2563 ]90
110 รายงานประมาณรายรับ [ 10 ก.ย. 2563 ]150
111 รายละเอียดคำแถลง [ 10 ก.ย. 2563 ]86
112 รายละเอียดปีงบประมาณ2564 [ 10 ก.ย. 2563 ]89
113 รายละเอียดหลัการและเหตุผลแบ่งตามแผนงาน [ 10 ก.ย. 2563 ]123
114 รายละเอียดหลัการและเหตุผลแบ่งตามด้าน [ 10 ก.ย. 2563 ]135
115 รายอะเอียดคำแถลงประมาณการจ่าย [ 10 ก.ย. 2563 ]137
116 รายอะเอียดคำแถลงประมาณการรับ [ 10 ก.ย. 2563 ]81
117 หลักการและเหตุผล [ 10 ก.ย. 2563 ]131
118 การประกาศเทศบัญญติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 [ 9 ก.ย. 2563 ]85
119 ประกาศเทศบัญญติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 [ 9 ก.ย. 2563 ]84
120 เทศบัญญติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 [ 8 ก.ย. 2563 ]84
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10