เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 131 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 4 ต.ค. 2565 ]6
2 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 29 ก.ย. 2565 ]6
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570) [ 29 ก.ย. 2565 ]4
4 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลธาตุทอง [ 22 ก.ย. 2565 ]51
5 ประกาศ เทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 14 ก.ย. 2565 ]12
6 ประกาศเทศบาลบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 5 ก.ย. 2565 ]34
7 ประกาศเทศบาลบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง หลักเกณ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานเทศบาลสามัญประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ก.ย. 2565 ]14
8 ประกาศเทศบาลบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง หลักเกณ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ก.ย. 2565 ]11
9 ประกาศเทศบาลบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง หลักเกณ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ก.ย. 2565 ]11
10 ประกาศเทศบาลบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง หลักเกณ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ก.ย. 2565 ]12
11 บันทึก เรื่อง หลักเกณ์การมาปฏิบัติราการ การลา และการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลธาตุทองประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ก.ย. 2565 ]10
12 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์จำนวนทั้งการลาและการมาทำงานสายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ เพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องขั้นเงินเดือนการเพิ่มค่าจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ก.ย. 2565 ]10
13 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของพนักงานจ้าง เพื่อพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ก.ย. 2565 ]10
14 ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 2 ก.ย. 2565 ]26
15 ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 2 ก.ย. 2565 ]25
16 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อพนักงานจ้าง [ 22 ส.ค. 2565 ]23
17 เทศบาลตำบลธาตุทองขอประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ" เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ [ 5 ส.ค. 2565 ]21
18 ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 2 ส.ค. 2565 ]37
19 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่ิอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 6 ก.ค. 2565 ]41
20 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลธาตุทอง [ 25 มี.ค. 2565 ]48
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7