เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 98 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่งเพื่อดูแลผู้สุงอายุที่ภาวะพึ่งพิง [ 21 ก.ค. 2563 ]27
42 เครื่องออกกำลังกาย ปี 2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]24
43 โครงการพัฒนาบริการแพทย์แผนไทย [ 16 มิ.ย. 2563 ]29
44 เชิญพนักงานเทศบาลตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ประจำปี 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]29
45 เชิญชวนบุคคลภานอกที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับทางทต.ธาตุทอง ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปี 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]24
46 ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ภ.ด.ส.1) [ 28 พ.ค. 2563 ]23
47 แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]28
48 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 [ 24 มี.ค. 2563 ]27
49 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 [ 24 มี.ค. 2563 ]27
50 บทคัดย่อ ครูพรรณี - กิตติกรรมประกาศ [ 16 มี.ค. 2563 ]34
51 รายงานสรุปผลพิจารณาภารกิจที่สมควรได้รับการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจของเทศบาลตำบลธาตุทอง ประจำปี 2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]28
52 สิ่งอำนวยความสะดวกในสวนสาธารณะ พื้นที่เทศบาลตำบลธาตุทอง [ 3 มี.ค. 2563 ]28
53 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี 2564 [ 29 ก.พ. 2563 ]28
54 ภูมิปัญญาด้านศิลปกรรม วัดศิลาดาด บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 และวัดป่าสมบูรณ์สามัคคีธรรม บ้านหนองกุงใหม่ [ 17 ม.ค. 2563 ]34
55 ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านตาดรินทอง หมู่ที่ 6 ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ [ 6 ม.ค. 2563 ]26
56 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลธาตุทอง [ 13 ธ.ค. 2562 ]28
57 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงงานจ้าง [ 4 ธ.ค. 2562 ]29
58 ประกาศ ทต.ธาตุทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 27 พ.ย. 2562 ]26
59 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 6 พ.ย. 2562 ]35
60 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลธาตุทอง เทศบาลตำบลธาตุทอง ขอเชิญ หน่วยงานสาธารณสุข สถานศึกษา วัด ชมรม มูลนิธิ องค์กรภาคประชาชนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ร่วมเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุน จากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลธาตุทอง [ 4 พ.ย. 2562 ]26
 
|1|2หน้า 3|4|5