เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 115 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 โครงการฝึกทักษะอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ประจำปี 2563 [ 18 ก.ย. 2563 ]19
42 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย [ 10 ก.ย. 2563 ]20
43 รายงานประมาณรายรับ [ 10 ก.ย. 2563 ]25
44 รายละเอียดคำแถลง [ 10 ก.ย. 2563 ]18
45 รายละเอียดปีงบประมาณ2564 [ 10 ก.ย. 2563 ]18
46 รายละเอียดหลัการและเหตุผลแบ่งตามแผนงาน [ 10 ก.ย. 2563 ]24
47 รายละเอียดหลัการและเหตุผลแบ่งตามด้าน [ 10 ก.ย. 2563 ]22
48 รายอะเอียดคำแถลงประมาณการจ่าย [ 10 ก.ย. 2563 ]23
49 รายอะเอียดคำแถลงประมาณการรับ [ 10 ก.ย. 2563 ]19
50 หลักการและเหตุผล [ 10 ก.ย. 2563 ]21
51 การประกาศเทศบัญญติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 [ 9 ก.ย. 2563 ]18
52 ประกาศเทศบัญญติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 [ 9 ก.ย. 2563 ]19
53 เทศบัญญติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 [ 8 ก.ย. 2563 ]19
54 การเสอน่ร่างเทศบัญญติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 [ 3 ก.ย. 2563 ]23
55 โครงการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ [ 21 ส.ค. 2563 ]20
56 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกโครการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่งเพื่อดูแลผู้สุงอายุที่ภาวะพึ่งพิง [ 7 ส.ค. 2563 ]21
57 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา [ 3 ส.ค. 2563 ]18
58 โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์และแปรรูปข้าว [ 31 ก.ค. 2563 ]22
59 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่งเพื่อดูแลผู้สุงอายุที่ภาวะพึ่งพิง [ 21 ก.ค. 2563 ]20
60 โครงการพัฒนาบริการแพทย์แผนไทย [ 16 มิ.ย. 2563 ]19
 
|1|2หน้า 3|4|5|6