เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 115 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 เชิญพนักงานเทศบาลตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ประจำปี 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]18
62 เชิญชวนบุคคลภานอกที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับทางทต.ธาตุทอง ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปี 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]21
63 ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ภ.ด.ส.1) [ 28 พ.ค. 2563 ]21
64 แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]18
65 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 [ 24 มี.ค. 2563 ]19
66 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 [ 24 มี.ค. 2563 ]17
67 บทคัดย่อ ครูพรรณี - กิตติกรรมประกาศ [ 16 มี.ค. 2563 ]21
68 รายงานสรุปผลพิจารณาภารกิจที่สมควรได้รับการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจของเทศบาลตำบลธาตุทอง ประจำปี 2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]17
69 สิ่งอำนวยความสะดวกในสวนสาธารณะ พื้นที่เทศบาลตำบลธาตุทอง [ 3 มี.ค. 2563 ]21
70 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี 2564 [ 29 ก.พ. 2563 ]18
71 ภูมิปัญญาด้านศิลปกรรม วัดศิลาดาด บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 และวัดป่าสมบูรณ์สามัคคีธรรม บ้านหนองกุงใหม่ [ 17 ม.ค. 2563 ]19
72 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลธาตุทอง [ 13 ธ.ค. 2562 ]20
73 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงงานจ้าง [ 4 ธ.ค. 2562 ]21
74 ประกาศ ทต.ธาตุทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 27 พ.ย. 2562 ]22
75 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 6 พ.ย. 2562 ]20
76 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลธาตุทอง เทศบาลตำบลธาตุทอง ขอเชิญ หน่วยงานสาธารณสุข สถานศึกษา วัด ชมรม มูลนิธิ องค์กรภาคประชาชนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ร่วมเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุน จากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลธาตุทอง [ 4 พ.ย. 2562 ]20
77 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลธาตุทอง ขอเชิญ หน่วยงานสาธารณสุข สถานศึกษา วัด ชมรม มูลนิธิ องค์กรภาคประชาชนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ร่วมเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุน จากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลธาตุทอง [ 4 พ.ย. 2562 ]21
78 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 31 ต.ค. 2562 ]21
79 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง มาตรการป้องกันละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 22 ต.ค. 2562 ]22
80 รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร [ 1 ต.ค. 2562 ]45
 
|1|2|3หน้า 4|5|6