เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 136 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง การยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ ที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]48
62 โครงการฝึกทักษะอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ประจำปี 2563 [ 18 ก.ย. 2563 ]48
63 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย [ 10 ก.ย. 2563 ]50
64 รายงานประมาณรายรับ [ 10 ก.ย. 2563 ]83
65 รายละเอียดคำแถลง [ 10 ก.ย. 2563 ]47
66 รายละเอียดปีงบประมาณ2564 [ 10 ก.ย. 2563 ]48
67 รายละเอียดหลัการและเหตุผลแบ่งตามแผนงาน [ 10 ก.ย. 2563 ]63
68 รายละเอียดหลัการและเหตุผลแบ่งตามด้าน [ 10 ก.ย. 2563 ]70
69 รายอะเอียดคำแถลงประมาณการจ่าย [ 10 ก.ย. 2563 ]72
70 รายอะเอียดคำแถลงประมาณการรับ [ 10 ก.ย. 2563 ]43
71 หลักการและเหตุผล [ 10 ก.ย. 2563 ]69
72 การประกาศเทศบัญญติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 [ 9 ก.ย. 2563 ]48
73 ประกาศเทศบัญญติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 [ 9 ก.ย. 2563 ]47
74 เทศบัญญติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 [ 8 ก.ย. 2563 ]48
75 การเสอน่ร่างเทศบัญญติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 [ 3 ก.ย. 2563 ]72
76 โครงการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ [ 21 ส.ค. 2563 ]49
77 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกโครการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่งเพื่อดูแลผู้สุงอายุที่ภาวะพึ่งพิง [ 7 ส.ค. 2563 ]50
78 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา [ 3 ส.ค. 2563 ]46
79 โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์และแปรรูปข้าว [ 31 ก.ค. 2563 ]54
80 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่งเพื่อดูแลผู้สุงอายุที่ภาวะพึ่งพิง [ 21 ก.ค. 2563 ]49
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7