เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 141 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 โครงการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ [ 21 ส.ค. 2563 ]52
82 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกโครการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่งเพื่อดูแลผู้สุงอายุที่ภาวะพึ่งพิง [ 7 ส.ค. 2563 ]54
83 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา [ 3 ส.ค. 2563 ]49
84 โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์และแปรรูปข้าว [ 31 ก.ค. 2563 ]58
85 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่งเพื่อดูแลผู้สุงอายุที่ภาวะพึ่งพิง [ 21 ก.ค. 2563 ]51
86 โครงการพัฒนาบริการแพทย์แผนไทย [ 16 มิ.ย. 2563 ]52
87 เชิญพนักงานเทศบาลตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ประจำปี 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]50
88 เชิญชวนบุคคลภานอกที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับทางทต.ธาตุทอง ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปี 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]91
89 ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ภ.ด.ส.1) [ 28 พ.ค. 2563 ]53
90 แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]46
91 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 [ 24 มี.ค. 2563 ]51
92 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 [ 24 มี.ค. 2563 ]48
93 บทคัดย่อ ครูพรรณี - กิตติกรรมประกาศ [ 16 มี.ค. 2563 ]90
94 รายงานสรุปผลพิจารณาภารกิจที่สมควรได้รับการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจของเทศบาลตำบลธาตุทอง ประจำปี 2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]46
95 สิ่งอำนวยความสะดวกในสวนสาธารณะ พื้นที่เทศบาลตำบลธาตุทอง [ 3 มี.ค. 2563 ]50
96 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี 2564 [ 29 ก.พ. 2563 ]45
97 ภูมิปัญญาด้านศิลปกรรม วัดศิลาดาด บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 และวัดป่าสมบูรณ์สามัคคีธรรม บ้านหนองกุงใหม่ [ 17 ม.ค. 2563 ]52
98 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลธาตุทอง [ 13 ธ.ค. 2562 ]50
99 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงงานจ้าง [ 4 ธ.ค. 2562 ]54
100 ประกาศ ทต.ธาตุทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 27 พ.ย. 2562 ]77
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8