เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 98 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 30 พ.ย. 2561 ]29
82 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลา พ.ศ. 2555 [ 5 พ.ย. 2561 ]26
83 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 [ 5 พ.ย. 2561 ]29
84 ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานจ้าง [ 3 ม.ค. 2561 ]24
85 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560-2563) [ 1 ม.ค. 2561 ]24
86 การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 28 ธ.ค. 2560 ]23
87 เรื่อง การรับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก [ 18 ธ.ค. 2560 ]25
88 เปลี่ยนแปลงประกาศสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 1 ธ.ค. 2560 ]25
89 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 24 พ.ย. 2560 ]22
90 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 24 พ.ย. 2560 ]28
91 ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ประจำปี พ.ศ.2561ถึงปี พ.ศ.2564 [ 11 ต.ค. 2560 ]22
92 กำหนดการออกพื้นที่รับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ประจำปี พ.ศ.2561ถึงปี พ.ศ.2564 [ 11 ต.ค. 2560 ]27
93 การสร้างกระบวนการรับรู้เกี่ยวกับนโยบายและผลงานของรัฐบาล [ 22 ก.ย. 2559 ]22
94 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ [ 14 ม.ค. 2559 ]27
95 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการยื่นแบบและการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ [ 4 ม.ค. 2559 ]23
96 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 21 ธ.ค. 2558 ]25
97 รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลธาตุทอง [ 9 ต.ค. 2558 ]25
98 เปิดลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 25 ก.ย. 2558 ]22
 
|1|2|3|4หน้า 5