เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 136 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 [ 5 พ.ย. 2561 ]69
122 ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานจ้าง [ 3 ม.ค. 2561 ]47
123 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560-2563) [ 1 ม.ค. 2561 ]51
124 การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 28 ธ.ค. 2560 ]42
125 เรื่อง การรับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก [ 18 ธ.ค. 2560 ]43
126 เปลี่ยนแปลงประกาศสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 1 ธ.ค. 2560 ]46
127 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 24 พ.ย. 2560 ]44
128 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 24 พ.ย. 2560 ]46
129 ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ประจำปี พ.ศ.2561ถึงปี พ.ศ.2564 [ 11 ต.ค. 2560 ]45
130 กำหนดการออกพื้นที่รับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ประจำปี พ.ศ.2561ถึงปี พ.ศ.2564 [ 11 ต.ค. 2560 ]45
131 การสร้างกระบวนการรับรู้เกี่ยวกับนโยบายและผลงานของรัฐบาล [ 22 ก.ย. 2559 ]46
132 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ [ 14 ม.ค. 2559 ]44
133 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการยื่นแบบและการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ [ 4 ม.ค. 2559 ]41
134 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 21 ธ.ค. 2558 ]45
135 รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลธาตุทอง [ 9 ต.ค. 2558 ]68
136 เปิดลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 25 ก.ย. 2558 ]74
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7